Taking too long? Close loading screen.
Podmínky používání služeb

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.instalike.cz, jehož provozovatelem je Martin Kovář, IČ 07299851, se sídlem Vojanova 598/42, 400 07 Ústí nad Labem. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky.
Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby Instalike a to ode dne 1. srpna 2018.

Vztah s Instagramem

Služby prostřednictvím webu Instalike.cz nejsou v žádném případě přidruženy ani sponzorovány Instagramem, Facebookem ani partnery třetích stran společnosti Instagram.
Služby na Instalike.cz nemají za žádných okolností za cíl jakkoliv poškozovat značku a dobré jméno společnosti Instagram.
Služby na Instalike.cz fungují zcela samostatně, tzn. odděleně od společnosti Instagram.
Instalike.cz se nepokouší zneužít reputace společnosti Instagram.
Podobnost ochranných známek Instagramu a Instalike nemají žádnou spojitost. Tyto názvy domén a ochranných známek patří zcela odlišným společnostem.

Dodatečné poznámky:

Vaší výhradní odpovědností je dodržovat pravidla společnosti Instalike a veškerých právních předpisů. Služby na webu Instalike.cz používáte na vlastní riziko.
Nejsme na vině pokud bude Váš účet z jakéhokoli důvodu zabanován.
Požadujeme pro správné fungování propagace pouze název účtu na Instagramu. Nijak neukládáme, neprodáváme třetím osobám a nijak nepoužíváme ve špatné víře Vámi poskytnuté údaje.
Měli byste však mít vždy na paměti, že existuje riziko ztráty Vašeho účtu Instagram, při práci s tímto účtem prostřednictvím našeho systému, který není oficiální a není schválen společností Instagram.
Měli byste si uvědomit veškerá rizika a také převzít odpovědnost za používání Vašeho Instagram účtu přes náš systém.

Placené předplatné

1. Souhlasíte s tím, že při zakoupení naší služby jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co nakupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím služby PayPal nebo jiných platebních systémů.
2. Pro platbu je vyžadována platná kreditní nebo debetní karta.
3. Služba je účtována měsíc dopředu, dle stanovení počátečního data předplatného, platba je nevratná.
4. Předplatné není automaticky obnoveno, služba je pozastavena v okamžiku dosažení posledního dne předplatného.

Změny služby a ceny

1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo stáhnout celou službu nebo jakýkoli její obsah bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.
2. Měsíční poplatky za předplatné mohou být změněny bez jakéhokoli oznámení. Informace o nových poskytovaných cenách budou zveřejněny na webových stránkách instalike.cz. Nové ceny neovlivňují Vaše již zaplacené časové období.
3. Instalike.cz nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

Všeobecné podmínky

1. Vaše užívání služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě "tak jak je" a "jak je k dispozici". 
2. Očekávané množství sledujících, lajků a komentářů Vám v žádném případě nezaručujeme. Vše závisí na kvalitě a zajímavosti vašeho obsahu.
3. Připomínáme skutečným uživatelům Váš feed. Avšak Vás nemůžeme ochránit před spamem, falešnými nebo neaktivními sledujícími. Není možné je zastavit, ale nechtěné sledující můžete odstranit sami pomocí naší speciální služby.
4. Nemůžeme zaručit nepřetržité, nepřerušované nebo bezchybné fungování služeb.
5. Zákaznická podpora pro www.instalike.cz je zajištěna pouze v českém jazyce a to prostřednictvím e-mailu (info@unstalike.cz).
6. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat službu nebo upravovat jinou webovou stránku tak, aby falešně naznačovala, že je spojena se službami Instalike.cz nebo jinou námi poskytovanou službou.
7. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné vyhrůžky jakéhokoliv zákazníka, zaměstnance, člena nebo vedoucího pracovníka společnosti Instalike bude mít za následek okamžité ukončení propagace bez nároku na vrácení předem uskutečněné platby.
8. Berete na vědomí, že Instalike.cz využívá dodavatele a hostující partnery třetích stran, kteří poskytují potřebný hardware, software, sítě, úložiště a související technologie potřebné pro provoz služby.
9. Berete na vědomí, že společnost Instagram Vás může požádat o potvrzení účtu pomocí kódu zaslaného prostřednictvím SMS nebo jiným způsobem. Instalike.cz není zodpovědný, pokud nedostanete SMS a nebudete moci účet potvrdit. Vaše platba je v tomto případě nevratná. Zbývající zaplacená částka může být převedena na jiný účet, pokud nám zašlete žádost na e-mail info@instalike.cz.
11. Instalike.cz nezaručuje, že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II) služba nebude přerušena, včasná, bezpečná nebo bezchybná, (III) výsledky, které lze získat z použití služby budou přesné nebo spolehlivé, (IV) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím služby bude splňovat Vaše očekávání a (V) chyby ve službě budou opraveny.
12. Máme za to, že akceptováním těchto podmínek výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že poskytovatel služeb na Instalike.cz neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení, škody za ztrátu zisku, dobrého jména, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty. Instalike.cz neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu za poskytované služby objednavateli.
13. Otázky k těmto Podmínkám používaní služeb nebo v jiných záležitostech mohou být prostřednictvím e-mailu zaslány na info@instalike.cz a to pouze v českém jazyce.
14. Je Vaší výhradní odpovědností si ověřit, zda se tyto Podmínky užití služeb změnily.

Reklamace a vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby Instalike. Dále je objednavatel povinen takový to požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na schránku poskytovatele info@instalike.cz. Poskytovatel služby Instalike
si vyhrazuje právo 24h na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Instalike bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě 
schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá počtu dnů od doby vypnutí služby do konce původně sjednaného období poskytování služby. (Příklad: Objednavatel si objedná 30ti denní balík a při 16. dni bude schváleno 
přerušení, následující den bude služba vypnuta a následně poskytovatel pošle částku odpovídající 13 dnům služby ve prospěch objednavatele)

Objednavateli zaniká nárok na jakékoli vrácení peněz, nebo náhrady propagačního období na náklady poskytovatele, v případě, že je výsledek propagace nižší, než spodní ORIENTAČNÍ hodnota nárůstu zmíněná na webu poskytovatele, 
pokud se prokáže, že si objednavatel (ať už v minulosti nebo během propagačního období) zakoupil instantní falešné sledující.

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky. Dále se poskytovatel služby Instagain zavazuje, že nebude osobní údaje objednavatele poskytovat žádné třetí straně.
Prosím přečtěte si pečlivě tyto Podmínky užití služeb a kontaktujte nás v případě, že Vám není něco jasné.

Děkujeme za užívání našich služeb!